Aromakologie

Esenciální oleje jsou známy již z doby 4000 let před naším letopočtem. Číňané a Egypťané je používali k nejrůznějším účelům zejména při náboženských obřadech. Věřili, že vůně ovlivňují jak tělo, tak i mysl.

Aromakologie, spojení slov aroma a psychologie, je umění a věda studující vliv aromatických substancí na naši mysl a chování. Je totiž vědecky prokázáno, že mezi čichem, vůněmi a našimi emocemi je úzký vztah.